Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

 

1) Arkadiusz Furmaniak - przewodniczący
2) Józef Ściebura - zastępca przewodniczącego
3) Jan Swacha - członek
4) Marcin Dziurman - członek
5) Joanna Krawczak - członek
6) Remigiusz Brzęk - członek
7) Jadwiga Traczyk - członek
8) Przemysław Moczkodan - członek 

9) Adam Turczyn  - członek