Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

 

1) Joanna Krawczak - przewodniczący
2) Karolina Słomka - Majkut - zastępca przewodniczącego
3) Grzegorz Miłoszewicz - członek
4) Halina Szeremeta - członek
5) Józef Dziurman - członek
6) Piotr Kuśta - członek