Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 

1) Marcin Dziurman - przewodniczący

2) Józef Dziurman - zastępca przewodniczącego

3) Grzegorz Miłoszewicz - członek

4) Jan Swacha – członek