Skład Rady Gminy kadencji 2018 – 2023

        

     Przewodnicząca Rady

                                                                          Anna  Rakoczy

 

          

     Wiceprzewodniczący Rady

                                                                        Remigiusz Brzęk

 

         

      Wiceprzewodniczący Rady

                                                                   Grzegorz Miłoszewicz

 

                                      

                                           Józef  Dziurman                           Marcin  Dziurman

 

                                   

                                    Arkadiusz  Furmaniak                        Joanna  Krawczak

 

                                   

                                               Piotr Kuśta                           Przemysław  Moczkodan

 

                                   

                                   Karolina  Słomka-Majkut                        Jan  Swacha

 

                                   

                                      Halina  Szeremeta                             Józef  Ściebura

 

                                

                                     Jadwiga  Traczyk                                Adam Turczyn