Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

 

1) Arkadiusz Furmaniak - przewodniczący
2) Józef Ściebura - zastępca przewodniczącego
3) Marcin Dziurman - członek
4) Joanna Krawczak - członek
5) Remigiusz Brzęk - członek
6) Jadwiga Traczyk - członek
7) Przemysław Moczkodan - członek 

8) Adam Turczyn  - członek