Zgorzelec, dnia 2020-05-26
NP.6733.5.2020/25
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293),
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej średniego napięcia w ramach zadania pn.: „Koźlice gm. Zgorzelec – budowa stacji kontenerowej 20/630 kVA wraz z powiązaniami liniowymi SN i nN” na dz. nr 544/1, 564/1, 9, 547, 561, 39/4, obręb Osiek Łużycki – decyzja Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 26.05.2020 r. znak: NP.6733.5.2020/24.
 
Inwestor:     Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Jeleniej Górze, ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra, z pełnomocnictwa której działa Pan Włodzimierz Niziołek reprezentujący firmę ARKOS Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra.
 
            Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pokój nr 5a, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
WÓJT
mgr inż. Piotr Machaj
 
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa www.bip.gmina.zgorzelec.pl
  3. Tablica ogłoszeń sołectwa Osiek Łużycki.
 
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a