Aktualizacja 08.09.2020 r. - dodano pliki: Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ, Zmiana treści ogłoszenia.