REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

               

Lp.

Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Numer NIP podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Numer REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Miejsce prowadzenia

żłobka lub klubu dziecięcego

Numer wpisu

Data wpisu
(dzień. miesiąc. rok)

1.

Gmina Zgorzelec

ul. Tadeusza Kościuszki 70,
59-900 Zgorzelec

615-18-08-654

230821368

Jędrzychowice 74,

59-900 Zgorzelec

OP.1.2013

11.04.2013