Punkt Interwencji Kryzysowej
Joanna Pasek
ul. Boh. II AWP 12/103B, 59-900 Zgorzelec
Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 14.00 tel. 501 029 038
W sytuacjach kryzysowych w dowolnym terminie.