Bezpośredni link do strony prowadzonego postępowania:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/911294   
 
Aktualizacja 10.04.2024 r. - dodano plik: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
Aktualizacja 13.05.2024 r. - dodano plik: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT, Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia_raport_komunikatu_publicznego
 
Aktualizacja 11.06.2024 r. - dodano plik: ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty