Wójt Gminy Zgorzelec

informuje, że 28 stycznia 2019 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec został wywieszony wykaz dot. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz oddania w użyczenie:

·         działka nr 1 o pow. 0,3713 ha położona w obrębie wsi Radomierzyce,

·         działka nr 3 o pow. 0,7041 ha położona w obrębie wsi Radomierzyce,

·         cz. działki nr 491/4 o pow. 0,0119 ha położona w obrębie wsi Jerzmanki,

·         działka nr 348/1 o pow. 0,74 ha położona w obrębie wsi Osiek Łużycki,

·         działka nr 47 o pow. 0,03 ha położona w obrębie wsi Spytków.