Bezpośredni link do strony prowadzonego postępowania:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/901589
 
Aktualizacja 02.04.2024 r. - dodano pliki: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU, OGłOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA