Bezpośrednia ścieżka dostępu do postepowania pn. ”Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tylicach” znajduje się pod linkiem : https://platformazakupowa.pl/transakcja/474095