Wykaz telefonów Urzędu Gminy Zgorzelec

 

 

 

Pokój

Telefon

Wójt

Piotr Machaj

20

75 77-214-16

 

 

Sekretarz

Anna Demuth-Majda

11

75 77-214-20

Skarbnik

Rafał Jasiul

17

75 77-214-17

 

 

Wydział Finansów i Planowania

 

 

Pokój

Telefon

Główny Księgowy 

Wioleta Trylińska

18

75 77-214-29

Z-ca Naczelnika

Ewelina Stawowy

15a

75 77-214-26

 

Anna Wenecka

15a

75 77-214-26

 Audytor

Patrycja Miłoszewicz

15

75 77-214-25

 

Agata Dziurman

15

75 77-214-25

 

Izabela Bohonos

15

75 77-214-25

 

Edyta Babiarczyk

16

75 77-214-23

 

Marta Sławińska

16

75 77-214-23

 

Joanna Nowak

18

75 77-214-22

 

Monika Kuśmierczak

18

75 77-214-22

 

Kamila Socha

18

75 77-214-24

 

Wydział Organizacyjny

 

 

Pokój

Telefon

 

Naczelnik

Magdalena Wojnarska

13

75 77-214-14

Z-ca Naczelnika

Jadwiga Śpiewak

12

75 77-214-45

 

Michał Furmański

12a

75 77-214-27

 

Lidia Szpilewska

1

75 77-214-44

 

Marta Wojtków

1

75 77-214-44

 

Katarzyna Szparak

20

75 77-214-16

 

Wioletta Stępień

24

75 77-214-21

 

Anna Miduch

24

75 77-214-49

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Oświaty i Promocji

  

 

Pokój

Telefon

Naczelnik

Barbara Mędrek-Rutowicz

4

75 77-214-30

 

Natalia Piątczak

4

75 77-214-41

 

Radosław Milha

4

75 77-214-41

 

Anna Kiślak

3

75 77-214-18

 

 

 

 

 

 

Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej

 

 

Pokój

Telefon

Naczelnik

Sylwia Prabucka

5a

75 77-214-32

Z-ca Naczelnika

Aleksandra Pieknik

6

75 77-214-46

 

Elżbieta Kowalewska

6

75 77-214-46

 

Ewelina Szostak-Stawowa

5

75 77-214-31

 

Anna Traczyk

5

75 77-214-31

 

Joanna Jakiel

5

75 77-214-31

 

Łukasz Gzyl

2a

75 77-214-36

 

Aneta Gazda

2a

75 77-214-36

 

 

Wydział Inwestycji i Drogownictwa

 

 

Pokój

Telefon

Naczelnik

Bartłomiej Puzoń

7

75 77-214-33

Z-ca Naczelnika

Ksenia Michalska

9

75 77-214-35

 

Agnieszka Bajda

9

75 77-214-35

 

Jerzy Ostrowski

8

75 77-214-34

 

Kamila Ryż

9a

75 77-214-48

 

Iwona Tomaszewska

9a

75 77-214-48

 

 

Wydział Informatyki

 

 

 

Pokój

Telefon

Naczelnik

Piotr Burlikowski

9c

75 77-214-43

 

Tomasz Kowalczyk

9c

75 77-214-40

 

Monika Borkowska

9c

75 77-214-40

 

Beata Klimaszewska

BOK

75 77-214-00

 

Kamila Szpilewska

BOK

75 77-214-00