W Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zgorzelec została zainstalowana pętla indukcyjna, która pomoże osobom z dysfunkcją słuchu podczas załatwiania spraw urzędowych.
Pętla indukcyjna to urządzenie, które przesyła dźwięk bezpośrednio do aparatu słuchowego osoby słabosłyszącej. Może służyć zarówno jednej, konkretnej osobie z dysfunkcją słuchu, jak i grupie ludzi z tą niepełnosprawnością.
Użytkownik aparatu słuchowego  wyposażonego w odbiornik pętli indukcyjnej słyszy czysty dźwięk bezpośrednio z mikrofonu pracownika BOK w urzędzie.
Aby skorzystać z pętli indukcyjnej należy przełączyć aparat słuchowy na tryb indukcyjny (z trybu M na T). System jest bezobsługowy, nie są wymagane żadne dodatkowe urządzenia, gdyż cewka odbiorcza jest wbudowana w aparat słuchowy.
Aparaty słuchowe pracują zwykle w dwóch trybach:
„M” – „mikrofon”– wykorzystujący wbudowany mikrofon, umożliwiający odbiór dźwięków z otoczenia
„T” – „telefon” – pozwalający na odsłuchiwanie dźwięku ze słuchawki telefonicznej przy wyłączonym mikrofonie oraz co dla nas ważne – umożliwiający korzystanie ze wspomnianej cewki indukcyjnej. Wyboru dokonujemy za pomocą przełącznika, który ustawiamy w jednej z dwóch pozycji „M” lub „T”.