LP NAZWA KLUBU RADNYCH DATA POWSTANIA KLUBU RADNYCH DATA ZGŁOSZENIA KLUBU RADNYCH PRZEWODNICZĄCY KLUBU RADNYCH SKŁAD KLUBU RADNYCH UWAGI
1 "DOBRA ZMIANA" 08.05.2024 r. 08.05.2024 r. DOROTA WRÓBLEWSKA

1. MARTA TYLUTKA

2. ALEKSANDRA TOKARZ

3.DOROTA WRÓBLEWSKA

4. MICHAŁ BULAK

ZGŁOSZENIE

2772.2024.DG