Bezpośredni link do strony prowadzonego postępowania:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/908434
 
Aktualizacja 12.04.2024 r. - dodano plik: Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja 29.04.2024 r. - dodano plik: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Aktualizacja 13.05.2024 r. - dodan plik: OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA(ZAWARCIE UMOWY).pdf