Wójt Gminy Zgorzelec

informuje, że 22 października 2019 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec został wywieszony wykaz dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

  • działka nr 232/1 o pow. 0,25 ha, położona w obrębie wsi Gronów,
  • działka nr 611 o pow. 1,0385 ha, położona w obrębie wsi Łagów.