Wójt Gminy Zgorzelec

informuje, że 29 listopada 2019 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec został wywieszony wykaz dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie:

  • działka nr 156 o pow. 0,0428 ha, położona w obrębie wsi Gozdanin.