Zgorzelec, dnia 2020-01-03
NP.6733.14.2019/13
 
OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacyjnej na działkach nr 253/13, 253/43, 253/97, obręb Tylice, gmina Zgorzelec.
Inwestor:     Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna „SUPLAZ” Sp. z o.o., ul. Pocztowa 7a, 59-975 Sulików, z pełnomocnictwa której działa Pan Mariusz Smreczyński, reprezentujący firmę Prodomar inż. Mariusz Smreczyński z siedzibą w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej 30.
         Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pokój nr 5a, w terminie 7 dni od daty obwieszczenia.
 
 
Z up. Wójta
mgr Anna Demuth-Majda
Sekretarz Gminy
 
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa www.bip.gmina.zgorzelec.pl
  3. Tablica ogłoszeń sołectwa Tylice.
 
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a
 
                                                                                                                              obrazek