Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
 
1) Arkadiusz Furmaniak - przewodniczący
2) Jan Zatylny - zastępca przewodniczącego
3) Marcin Dziurman - członek
4) Józef Ściebura - członek
5) Remigiusz Brzęk - członek
6) Piotr Kuśta - członek
7) Przemysław Moczkodan - członek