Zgorzelec, dnia 2020-01-22
NP.6733.14.2019/17
 
 
OBWIESZCZENIE
 
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacyjnej na działkach nr 253/13, 253/43, 253/97, obręb Tylice, gmina Zgorzelec – decyzja Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 22.01.2020 r. znak: NP.6733.14.2019/16.
Inwestor:   Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna „SUPLAZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Sulikowie przy ul. Pocztowej 7a, z pełnomocnictwa której działa Pan Mariusz Smreczyński, reprezentujący firmę Prodomar inż. Mariusz Smreczyński z siedzibą w Lubaniu.
         Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
           
WÓJT
 
mgr inż. Piotr Machaj
                                                    
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa www.bip.gmina.zgorzelec.pl
  3. Tablica ogłoszeń sołectwa Tylice.
 
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a
                                                                                                                              obrazek