Zgorzelec, dnia 2020-03-13

NP.6733.4.2020/14

 

OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA GMINY ZGORZELEC

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293),

 

                                            podaje się do publicznej wiadomości

 

fakt zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej SN 20 kV dla potrzeb farmy fotowoltaicznej na działkach nr 611 i 111, obręb Sławnikowice, gmina Zgorzelec.

 

Inwestor: OENEO Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Krakowie przy ul. Zamoyskiego 53/5, z pełnomocnictwa której działa Pan Tadeusz Mołodowski

 

 Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w terminie 3 dni od daty obwieszczenia.

 

                                                                                                                       WÓJT

 

                                                                                                 mgr inż. Piotr Machaj

 

 

 

 

 

Miejsce umieszczenia obwieszczenia:

1.       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.

2.       Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa www.bip.gmina.zgorzelec.pl

3.       Tablica ogłoszeń sołectwa Sławnikowice.

 

 

Sprawę prowadzi: wz. Sylwia Prabucka tel. 75 77 214 32 nr pok. 6