Wójt Gminy Zgorzelecinformuje, że 23 marca 2020 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec został wywieszony wykaz dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
  • działka nr 482/5 o pow. 9,2402 ha, położona w obrębie wsi Żarska Wieś,
  • cz. działki nr 106 o pow. 0,7222 ha, położona w obrębie wsi Gozdanin,
  • działka nr 129 o pow. 1,4744 ha, położona w obrębie wsi Gozdanin,
  • cz. działki nr 545/29 o pow. 50 m2, położona w obrębie wsi Żarska Wieś,
  • działka nr 78/1 o pow. 0,02 ha, położona w obrębie wsi Kunów,
  • cz. działki nr 491/4 o pow. 234 m2, położona w obrębie wsi Jerzmanki.