Zgorzelec, dnia 27.03.2020 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 27.03.2020r. na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sołectwie wsi Trójca został wywieszony wykaz, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w BIP-ie oraz w prasie została podana do publicznej wiadomości informacja w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości, działki nr 167/1o pow. 0,7086 ha, obręb Trójca, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015288/1.