Zgorzelec, dnia 09.04.2020 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 09.04.2020 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec oraz w sołectwie wsi Żarska Wieś został wywieszony wykaz, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w BIP-ie, w prasie internetowej została podana do publicznej wiadomości informacja dotycząca sprzedaży nieruchomości zabudowanej:
- działki nr 480, KW JG1Z/00015671/3
- działki nr 477/1, KW JG1Z/00015671/3
- działki nr 482/5, KW JG1Z/00015671/3
- działki nr 505, KW JG1Z/00015279/5
- działki nr 507, KW JG1Z/00015279/5
Zespół pałacowo - parkowy wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem: 1275 decyzja z dnia 6 kwietnia 1965 r. oraz numerem 840/J decyzja z dnia 12 lipca 1984 r.
Na podstawie decyzji Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu znak: JG/N.5173.3.2020.JS z dnia 11.02.2020 r. zostało udzielone pozwolenie na sprzedaż nieruchomości zgodnie z orzeczeniem.