Zgorzelec, dnia 11.05.2020 r.
INFORMACJA
 
Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 11.05.2020. na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sołectwie wsi Łagów został wywieszony wykaz, natomiast na stronie internetowej Gminy Zgorzelec, w BIP-ie oraz w prasie została podana do publicznej wiadomości informacja w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, działki nr 288/4 o pow. 0,0163 ha, obręb Łagów, gmina Zgorzelec, KW JG1Z/00015296/0.