Wójt Gminy Zgorzelec
informuje, że 31 sierpnia 2020 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec został wywieszony wykaz dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
  • działka nr 374 o pow. 2,008 ha, położona w obrębie wsi Jędrzychowice.