Aktualizacja 05.10.2020 r. - dodano pliki - "Zaktualizowany załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.doc" "Informacja o zmianie załącznika.pdf"

Aktualizacja 2 05.10.2020 r. - dodano pliki - "Zmiana treści SIWZ", "Wyjaśnienie nr 1", "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"

Aktualizacja 3 06.10.2020r. - dodano pliki -  "Informacja o zmianie załącznika nr 2.pdf", "Zaktualizowany załącznik nr 9 do SIWZ  - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego"

Aktualizacja 4 08.10.2020r. - dodano pliki - "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia", "Zmiana treści SIWZ" , "Zaktualizowany załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.doc", "Wyjaśnienie nr 2"

Aktualizacja 5 13.10.2020r. - dodano pliki - "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia","Wyjaśnienie nr 3" , "Maszt", "Zmiana treści SIWZ"

Aktualizacja 6 16.10.2020r. - dodano pliki - "Wyjaśnienie nr 4"