Zgorzelec, dnia 2020-11-17

NP.6733.15.2020/17

 

OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA GMINY ZGORZELEC

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.),

 

podaje się do publicznej wiadomości

 

fakt zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie małej architektury – placu zabaw w miejscowości Kostrzyna, na działce nr 1/7, obręb Kostrzyna, gmina Zgorzelec – decyzja Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 17.11.2020 r. znak: NP.6733.15.2020/16.

 

Inwestor:   Gmina Zgorzelec reprezentowana przez Wójta Gminy Zgorzelec, z upoważnienia którego działa Pani Stella Budkiewicz reprezentująca Biuro Usług Projektowych Krzysztof Woźniakowski z/s w Karczowiskach 5b, 59-307 Raszówka.

 

         Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pokój nr 5a, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.

 

WÓJT

 

mgr inż. Piotr Machaj

 

 

Miejsce umieszczenia obwieszczenia:

1.       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.

2.       Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa www.bip.gmina.zgorzelec.pl

3.       Tablica ogłoszeń sołectwa Kostrzyna.

 

 

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Pieknik

tel. 75 77 214 46

nr pok. 5a