Aktualizacja 15.01.2021 r. - zmiana treści SIWZ, zmiana treści ogłoszenia

Aktualizacja 15.01.2021 r. - uzupełnienie przez zamawiającego brakujących dokumentów

Aktualizacja 29.12.2020 r. - wstawiono właściwe pliki "Dokumentacja projektowa" oraz "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"