Wójt Gminy Zgorzelec
informuje, że 12 lutego 2021 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec został wywieszony wykaz dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
  • działka nr 150/7 o pow. 0,1782 ha, położona w obrębie wsi Osiek Łużycki,
  • działka nr 66/4 o pow. 0,59 ha, położona w obrębie wsi Łomnica,
  • działka nr 505 o pow. 1,7119 ha, położona w obrębie wsi Jerzmanki,
  • cz. dz. nr 236/5 o pow. 0,02 ha, położona w obrębie wsi Radomierzyce,
  • cz. dz. nr 241/2 o pow. 0,00005 ha, położona w obrębie wsi Jędrzychowice.