Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

jakie wpłynęło do Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zgromadzenie publiczne w dniu 22 kwietnia 2021 r. od godz. 13.45 do godz. 14.45 Miejsce zgromadzenia: 59-900 Zgorzelec, przed Pomnikiem Jeńców Stalagu VIIIA na Ujeździe, ul. Koźlice 1, przy ul. Łużyckiej. Następnie przejazd dwoma samochodami osobowymi ok. 800 m ul. Koźlice do miejsca poniżej: B. 59-900 Zgorzelec, przed Głazem ku czci zmarłych Jeńców Radzieckich. Cmentarz Jeńców Radzieckich. Stalag VIIIA na Ujeździe, ul. Koźlice 1. Informacja zgodna z ustawą z dnia 24.07.2015 r. Prawo o zgromadzeniach ( Dz.U. z 2015 r. poz.1485).

Harmonogram zgromadzenia:

1. Data: 22.04.2021 r. (czwartek)

2. Miejsce: A. 59-900 Zgorzelec, przed Pomnikiem Jeńców Stalagu VIIIA na Ujeździe, ul. Koźlice 1, przy ul. Łużyckiej. Następnie przejazd dwoma samochodami osobowymi ok. 800 m ul. Koźlice do miejsca poniżej: B. 59-900 Zgorzelec, przed Głazem ku czci zmarłych Jeńców Radzieckich. Cmentarz Jeńców Radzieckich. Stalag VIIIA na Ujeździe, ul. Koźlice 1.

3. Czas: 13.45 - 14.45.

4. Temat: 76 Rocznica Forsowania Nysy Łużyckiej. Pamięć o więźniach Stalagu VIIIA.

5. Organizacja: Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej.

6. Ilość osób: według ograniczeń - 5, bez nagłośnienia, zachowanie odległości, maski, może być obecny konsul Rosyjskiej Federacji z Poznania.

7. Sztandar SSPKIIWŚ, kwiaty, znicze, krótkie przemówienia, modlitwa.

8. Szczególnych zagrożeń nie przewiduję.

9. Organizator: Roland Dubowski

 

 

 

 

 

Pełnomocnik ds. obrony cywlinej

Michał Furmański

Urząd Gminy Zgorzelec

ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec

Wydział Organizacyjny

tel.: 75-77-214-27