Wójt Gminy Zgorzelec
informuje, że 4 maja 2021 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec został wywieszony wykaz dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
  • działka nr 497 o pow. 3,3795 ha, położona w obrębie wsi Jędrzychowice,
  • działka nr 137 o pow. 0,8561 ha, położona w obrębie wsi Jędrzychowice,
  • działka nr 279 o pow. 0,18 ha, położona w obrębie wsi Gronów,
  • cz. dz. nr 491/4 o pow. 0,0738 ha, położona w obrębie wsi Jerzmanki,
  • cz. dz. nr 491/4 o pow. 0,0166 ha, położona w obrębie wsi Jerzmanki,
  • działka nr 505 o pow. 1,7528 ha, położona w obrębie wsi Jerzmanki,
  • działka nr 110 o pow. 0,38 ha, położona w obrębie wsi Spytków,
  • działka nr 117/5 o pow. 0,35 ha, położona w obrębie wsi Osiek Łużycki.