Zgorzelec, dnia 06.05.2021 r.

WO.5533.1.2021.1

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY ZGORZELEC

 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego informuje mieszkańców Sołectw Ręczyna i Radomierzyc o powiatowym treningu zgrywającym zintegrowany system wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, który odbędzie sięw dniu 10 czerwca 2021 r. W ramach treningu zostanie sprawdzony akustyczny system alarmowania,

 

podaje się do publicznej wiadomości:

 

Syrena alarmowa na remizie OSP w Radomierzycach uruchamiana jest na wypadek różnych zdarzeń kryzysowych (np.: pożarów, wypadków drogowych itp.). Wzywa ona do stawiennictwa w remizie członków OSP KSRG w Radomierzycach i uczestnictwa w działaniach ratowniczych.

 

Na wypadek wystąpienia zagrożenia syrena zawsze uruchamiana będzie dwukrotnie:

 

  1. „Ogłoszenie alarmu” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut.
    • „Odwołanie alarmu” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

 

W dniu 10 czerwca 2021 r. w ramach treningu syrenę uruchomimy także dwukrotnie:

 

  1. Ok. godz. 13:30 – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut.
    • Ok. godz. 13:45 – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.
       

Ponadto istnieje drugi system alarmowania z możliwością podawania komunikatów głosowych, uruchamiany z Nastawni zapory na zbiorniku przemysłowym Elektrowni Turów w Niedowie. Uruchomienie systemu alarmowaniaz Nastawni zapory w Niedowie będzie następowało tylko w wypadku ostrzegania mieszkańców Radomierzyc i Ręczyna o planowanym zwiększonym wypływie wody z zapory na zbiorniku przemysłowym Elektrowni Turów w Niedowie, który stworzyć może zagrożenie powodziowe w Sołectwach. W tym wypadku ogłoszenie i odwołanie alarmu będzie poprzedzone podaniem komunikatu głosowego.

 

Dlatego w dniu 10 czerwca 2021 r. o godzinie 13:20, w ramach treningu zostanie sprawdzone działanie tego systemu w tym jakość odbioru podawanego komunikatu głosowego.

Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Organizacyjnym, Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pok. 12, pod numerem telefonu:

75-77-214-27.

 

 

  WÓJT GMINY 

ZGORZELEC

                                                                                    mgr inż. Piotr Machaj

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Pełnomocnik ds. obrony cywlinej

Michał Furmański

Urząd Gminy Zgorzelec

ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec

Wydział Organizacyjny

tel.: 75-77-214-27