Wójt Gminy Zgorzelec
informuje, że 26 maja 2021 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec został wywieszony wykaz dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
  • działka nr 53 o pow. 1,7528 ha, położona w obrębie wsi Jerzmanki,
  • cz. dz. nr 491/4 o pow. 0,0252 ha, położona w obrębie wsi Jerzmanki.