Wójt Gminy Zgorzelec

informuje, że 9 czerwca 2021 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec został wywieszony wykaz dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

·         cz. działki nr 29/8 o pow. 1,3000 ha, położonej w obrębie wsi Niedów.