Wójt Gminy Zgorzelec

informuje, że 5 marca 2018 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec został wywieszony wykaz dot. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

·         działka nr 275/4 o pow. 0,3019 ha położona w obrębie wsi Sławnikowice,

·         działka nr 1271 o pow. 0,1671 ha położona w obrębie wsi Trójca,

·         działka nr 1272 o pow. 0,5538 ha położona w obrębie wsi Trójca,

·         działka nr 241/2 o pow. 0,00005 ha położona w obrębie wsi Jędrzychowice,

·         działka nr 571/2 o pow. 4,8 ha położona w obrębie wsi Osiek Łużycki,

·         działka nr 49/7 o pow. 0,93 ha położona w obrębie wsi Koźmin,

·         działka nr 236/5 o pow. 0,02 ha położona w obrębie wsi Radomierzyce,

·         działka nr 49/1 o pow. 1,2152 ha położona w obrębie wsi Radomierzyce,

·         działka nr 1 o pow. 0,3713 ha położona w obrębie wsi Radomierzyce,

·         działka nr 3 o pow. 0,7041 ha położona w obrębie wsi Radomierzyce,

·         działka nr 345/3 o pow. 0,3329 ha położona w obrębie wsi Jerzmanki,

·         działka nr 505 o pow. 1,7119 ha położona w obrębie wsi Jerzmanki,

·         działka nr 66/4 o pow. 0,59 ha położona w obrębie wsi Łomnica.