Informujemy, że w załączniku FORMULARZ OFERTOWY cena wskazana w pkt 3.1 dotyczy ceny całościowej za usunięcie 1 Mg azbestu zgodnie z przedmiotem zamówienia.