Wójt Gminy Zgorzelec

informuje, że 20 sierpnia 2021 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec został wywieszony wykaz dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

·         cz. działki nr 491/4 o pow. 240,12 m2, położonej w obrębie wsi Jerzmanki.