Zgorzelec, dnia 2021-09-06

NP.6733.12.2021/7

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZGORZELEC

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),

 

podaje się do publicznej wiadomości

 

fakt rozpoczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową linii kablowej SN wraz z dodatkową rurą i zasobnikami zaciągowo – zapasowymi dla kabla światłowodowego oraz budową stacji transformatorowej, budową linii kablowych nN i budową słupa nN w ramach zadania: „Zgorzelec – przebudowa istniejącej linii napowietrznej L707 relacji: istniejąca stacja transformatorowa JGL70750 – projektowana stacja transformatorowa JGL70716 – ETAP V” na działkach o numerach ewidencyjnych: 101/5, 165, 132/2, 131/9, 152, 143, obręb Koźmin, 561, obręb Osiek Łużycki oraz 320, obręb Tylice, gmina Zgorzelec.

 

Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków z pełnomocnictwa której działa Pan Włodzimierz Niziołek z „ARKOS” Sp. z o.o.,    ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra.

 

Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości
i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70,
59-900 Zgorzelec, pok. 5a, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.

 

 

WÓJT

 

mgr inż. Piotr Machaj

 

 

Miejsce umieszczenia obwieszczenia:

1.       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.

2.       Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa: www.bip.gmina.zgorzelec.pl.

3.       Tablice ogłoszeń w sołectwach: Koźmin, Osiek Łużycki i Tylice.

 

 

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Pieknik

tel. 75 77 214 46

nr pok. 5a