Zgorzelec, dnia 2021-11-02
NP.6733.12.2021/27
 
 
OBWIESZCZENIE
 
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN wraz z dodatkową rurą i zasobnikami zaciągowo – zapasowymi dla kabla światłowodowego oraz budowie stacji transformatorowej, budowie linii kablowych nN i budowie słupa nN w ramach zadania: „Zgorzelec – przebudowa istniejącej linii napowietrznej L707 relacji: istniejąca stacja transformatorowa JGL70750 – projektowana stacja transformatorowa JGL70716 – ETAP V” na działkach o numerach ewidencyjnych: 101/5, 165, 132/2, 131/9, 152, 143, obręb Koźmin, 561, obręb Osiek Łużycki oraz 320, obręb Tylice, gmina Zgorzelec – decyzja Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 02.11.2021 r. znak: NP.6733.12.2021/26.
 
Inwestor:      Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków z pełnomocnictwa której działa Pan Włodzimierz Niziołek z „ARKOS” Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra.
 
            Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pokój nr 5a, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
WÓJT
 
mgr inż. Piotr Machaj
 
 
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa: www.bip.gmina.zgorzelec.pl.
  3. Tablice ogłoszeń w sołectwach: Koźmin, Osiek Łużycki i Tylice.
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a