Aktualizacja 09.05.2018 r. - dodano pliki: Informacja o zmianie ogłoszenia, Zmieniony załącznik do SIWZ
Aktualizacja 11.05.2018 r. - dodano plik: Odpowiedź nr 1 na zapytania
Aktualizacja 14.05.2018 r. - dodano plik: Wyjaśnienie nr 2 treści SIWZ, Zmiana treści ogłoszenia, Zmiana treści SIWZ