Wójt Gminy Zgorzelec

informuje, że 23 listopada 2021 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec został wywieszony wykaz dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

  • cz. działki nr 685/3 o pow. 15 m2, położonej w obrębie wsi Jędrzychowice,
  • cz. działki nr 685/3 o pow. 16,5 m2, położonej w obrębie wsi Jędrzychowice,
  • cz. działki nr 545/29 o pow. 50 m2, położonej w obrębie wsi Żarska Wieś,
  • działka nr 348/1 o pow. 0,74 ha, położona w obrębie wsi Osiek Łużycki.