7 Aktualizacja  Planu z dnia 07.07.2022 r.
 
8 Aktualizacja  Planu z dnia   14.07.2022 r.
 
9 Aktualizacja  Planu z dnia  07.09.2022r.
 
10 Aktualizacja Planu z dnia 09.11.2022