Wójt Gminy Zgorzelec
informuje, że 10 lutego 2022 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec został wywieszony wykaz dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
  • działka nr 1 o pow. 0,3713 ha, położona w obrębie wsi Radomierzyce,
  • działka nr 3 o pow. 0,7041 ha, położona w obrębie wsi Radomierzyce,
  • cz. działki nr 491/4 o pow. 0,0119 ha, położonej w obrębie wsi Jerzmanki.