REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

1.

Numer wpisu do rejestru

1.

 

2.

Data wpisu do rejestru

27.07.1992r.

 

3.

Pełna nazwa instytucji kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu

 

4.

Skrócona nazwa instytucji kultury

GOK

 

5.

Siedziba i adres instytucji kultury

Radomierzyce 40; 59-900 Zgorzelec

 

6.

Organizator instytucji kultury

Gmina Zgorzelec

 

7.

Podmiot z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Urząd Gminy Zgorzelec

 

8.

Akt o utworzeniu instytucji kultury

Uchwała Rady Gminy Zgorzelec Nr 150/92 z dnia 27.07.1992r.

 

9.

Akt o nadaniu statusu instytucji kultury

Uchwała Rady Gminy Zgorzelec Nr 150/92 z dnia 27.07.1992r.