O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Zgorzelec ogłasza sprzedaż łączną samochodów:

1. Marka: Mercedes-Benz

 • Model: 290GD 461
 • nr VIN: WDB46133717097435
 • nr rejestracyjny DZG 08413
 • Rok produkcji: 1994
 • Rodzaj pojazdu: samochód terenowy
 • Data pierwszej rejestracji: 1994/11/07
 • Pojemność silnika (ccm): 2874
 • Moc kW / KM: 70/95
 • Liczba cylindrów /układ cylindrów 5/rzędowy
 • Skrzynia biegów: manualna
 • Rodzaj napędu 4WD (4×4)
 • Wskazanie drogomierza (km): 25956 km
 • Rodzaj nadwozia: kombi(uniwersalne) 3 drzwiowe

2. Marka: SSANGYOUNG

 • Model: Actyon Sports TD MR” 07 E4 2.7 t
 • Wersja: Elegance 4WD
 • nr VIN: KPACA1EKS8P029556
 • nr rejestracyjny  DZG 33236
 • Rok produkcji: 2008
 • Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do 3,5 t
 • Data pierwszej rejestracji: 2008/02/11
 • Pojemność silnika (ccm): 1998
 • Moc kW / KM: 104/141
 • Liczba cylindrów /układ cylindrów 4/rzędowy
 • Skrzynia biegów: automatyczna
 • Rodzaj napędu 4WD (4×4)
 • Wskazanie drogomierza (km): 260407 km
 • Rodzaj nadwozia: pick-up z podwójną kabiną 4 drzwiowy 5 osobowy

3. Cena wywoławcza:

Mercedes-Benz 290GD 461, cena wywoławcza: 25.250,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy, dwieście pięćdziesiąt złotych) w tym 23% VAT.

SSANGYOUNG Actyon Sports TD MR” 07 E4 2.7 t, cena wywoławcza: 6.850,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) w tym 23% VAT.

Łączna cena wywoławcza samochodów wynosi: 32.100,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące, sto złotych).

3. Wadium – wynosi 3.300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do dnia 20 kwietnia 2022 r.  (decyduje termin uznania na rachunku bankowym) przelewem na rachunek Gminy Zgorzelec nr 73 1160 2202 0000 0004 7751 2448.

 1. Wadium zwraca się do 3 dni od dnia przetargu, a uczestnikowi, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.
 2. Miejsce, termin oraz sposób złożenia i otwarcia ofert:
 3. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie i zaadresowana: Urząd Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec z dopiskiem: „ŁĄCZNA OFERTA ZAKUPU SAMOCHODÓW”.
 4. Oferty pisemne należy składa w dni robocze w godzinach otwarcia Urzędu, nie później jednak niż do dnia 20 kwietnia 2022 r.  w Biurze Obsługi Klienta ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec lub do dnia 20 kwietnia 2022 r. przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec.
 5. Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godz. 14.00 w pokoju nr 12 na I piętrze w budynku Urzędu Gminy Zgorzelec ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec.
 6. Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia dwóch ofert o jednakowej najwyższej cenie, zostanie zorganizowany dodatkowy przetarg ustny w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godz. 15.00.
 7. Wzór dokumentów:

– Załącznik nr 1 – Oświadczenie;

– Załącznik nr 2 – Umowa sprzedaży samochodu;

– Załącznik nr 3 – Umowa sprzedaży samochodu;

 Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy.

 1. Oglądanie przedmiotu sprzedaży:

Samochody będące przedmiotem przetargu można obejrzeć po uprzednim telefonicznym  umówieniu się pod numerem telefonu: 518-221-668 w godzinach 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku w terminie od 6 kwietnia 2022 r. do dnia 20 kwietnia 2022 r.

7. Inne informacje:

 • sprzedający wybierze  oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawane pojazdy,
 • zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty,
 • wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia i podpisaniu umowy.
 • Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

Urząd Gminy Zgorzelec zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu  bez wybrania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyny.