Zgorzelec, dnia 24.05.2018 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 24.05.2018 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec oraz w sołectwie wsi Sławnikowice został  wywieszony wykaz w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności do gruntu w użytkowaniu wieczystym, działki nr 78/1 o pow. 0,0883ha, obręb Sławnikowice, gmina Zgorzelec, KW JGZ/00024299/7.

Informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie internetowej: http://otoprzetargi.pl, na stronie internetowej Gminy Zgorzelec oraz w BIPie.