Zgorzelec, dnia 29.05.2018 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 29.05.2018 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec oraz w sołectwie wsi Sławnikowice został wywieszony wykaz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, działki nr 82/16 o pow. 0,0400ha, obręb Sławnikowice, gmina Zgorzelec.

Informacja o wywieszeniu wykazów została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie internetowej: http://otoprzetargi.pl, na stronie internetowej Gminy Zgorzelec oraz w BIPie.